تاریخچه سازمان پیش آهنگی و موسس پیش اهنگی در ایران

تاریخچه سازمان پیش آهنگی در ایران

تاریخچه سازمان پیش آهنگی در ایران از بدو تاسیس تا امروز.موسسین و مدیران خدومی که زحمات قابل تقدیر کشیدند و سیر صعودی و نزولی حوادث تا به امروز.
پيش‌آهنگي براي اولين مرتبه در سال 1304 شمسي توسط آقاي ميرزا احمد امين زاده درايران تأسيس شد و با وجود مشكلات وموانع فراوان با كوشش ايشان تا حدود سال 1310 فعاليت هاي آن ادامه يافت. درحدود سال 1310 به عراق مسافرت كردند و پس ازآن مدتي آقاي سيدرضا اخوي سرپرستي پيش‌آهنگي را عهده دار شدند.
در سال 1313 ترويج پيش‌آهنگي مورد توجه دولت قرار گرفت و وزارت فرهنگ مأمور اجراي آن شد و با طرح جديدي شروع به فعاليت نمود. در مهر ماه همان سال مسترگيبسن متخصص امريكايي براي سرپرستي تربيت بدني و پيش‌آهنگي به ايران دعوت شدند.
اولين دورة كلاس مربيان پيش‌آهنگي درخرداد ماه 1314 با شركت 40 نفر از مربيان تهران و44 نفر از مربيان شهرستانها به مدت 15 روز تشكيل شد محل اين اردو در منظريه (اردوگاه شهيد باهنر) بود.
در طول تعطيلات تابستان همان سال مقررات وآيين ‌نامه‌هاي لازم براي اجراي پيش‌آهنگي در رسدها تهيه و تدوين شد و فعاليت هاي پيش آهنگي روز به روز در تمام شهرستان‌هاي كشورتوسعه يافت ولي با شروع وقايع شهريور1320 اين فعاليت‌ها متوقف شد ودر طول مدت يازده سال جز در يكي دو دسته كوچك فعاليت پيش‌آهنگي به پیش نرفت.
 
تاريخچة پيش‌آهنگي جهان و ايران اگربه تفضيل نوشته شود، به تنهايي يك كتاب مستقل و جداگانه خواهد بود. آنچه به عنوان تاريخچة پيش‌آهنگي بيان مي‌شود به شرح مختصري از پيدايش و شروع پيش‌آهنگي در جهان و ايران است. بيدن پاول سال 1858 در خانواده‌اي نجيب و نسبتاً ممكن انگليسي، در لندن به دنيا آمد.
                       
بيدن پاول پس از دورة دبيرستان وارد ارتش شد و به عنوان يك افسر جزء، در هندوستان خدمت مي كرد، وي پس ازچند سال به دليل بيماري، به انگلستان مراجعت نمود وسپس مأمور خدمت در آفريقا شد و طي سالهاي خدمت به خاطر لياقت و شايستگي فراوان تا درجة ژنرالي، ارتقاء يافت. مطالعه وضع زندگي بوميان آفريقا و موفقيت‌هاي آنان به دنبال آشنايي با   عوامل طبيعت و استفاده از امكانات طبيعي كه به دست مي‌آوردند، اين فكر را در بيدل پاول به وجود آورد، اگر سربازان را تعليمات مخصوص دهند و مانند بوميان آفريقايي، براي رويايي مشكلات طبيعي آماده شوند، بهتر در مقابل دشمن پايداري مي‌كنند و خويشتن را از خطرهاي مختلف طبيعي حفظ مي‌كنند.
 
 
به دنبال اين فكر، گروهي از سربازان را با تعليمات پيش آهنگي كه اساس آن خود ياري و مسئوليت فردي بود، آشنا ساخت و با كمك همين سربازان موفقيت‌هاي مهمي در جنگ با بوميان آفريقايي بدست آورد. همچنين زمانيكه با تعداد كمي سرباز از شهر ميفكينگ دفاع مي‌كرد، به علت كمبود افراد براي كارهاي ساده و سبك، مانند فرمان بري، از كودكان و نوجوانان استفاده كرد و از اين فكر نتيجه‌اي بسيار رضايت‌بخش به دست آورد و مشاهده كرد كه كودكان و نوجوانان با هوش و استعداد ذاتي كه دارند قادر به انجام كارهاي مهمي كه كسي از آن‌ها انتظار نداشت بودند و به تدريج فكر تعليم وتربيت كودكان، نوجوانان و جوانان در بيدن پاول قوت گرفت وبه دنبال همين فكر پس از آنكه از آفريقا به انگلستان مراجعت نمود، ازخدمت در ارتش استعفا داد و تمام وقت خود را صرف تعليم و تربيت نوجوان و جوانان و ايجاد سازمان پيش‌آهنگي نمود.
فعاليت‌هاي رسمي پيش‌آهنگي، سال 1907 با تشكيل اولين اردوي پيش‌آهنگي در جزيرة   براون سي آغاز شد.
در اين اردو فقط بيست نفر ازجوانان 18- 15 ساله، به سرپرستي بيدن پاول شركت داشتند. اين اردو بسيار رضايت بخش و مفيد بود و فكر گسترش‌ تعليمات پيش‌آهنگي را در افكار مردم و اولياء تقويت كرد،
 
به همين سبب سال 1907 سال آغاز تشكيل پيش‌آهنگي شمرده مي‌شود. بيدن پاول، كتاب پيش‌آهنگي براي پسران را در سال 1908 منتشر كرد و اين از همان ابتدا مورد استقبال عموم قرار گرفت و هنوز در سراسر جهان مورد استفاده سازمان‌هاي پيش‌آهنگي قرار مي‌گيرد، كه در حقيقت يكي از عوامل مهم پيشرفت پيش‌آهنگي به شمار مي‌رود. بعد از رونق پيش‌آهنگي در انگلستان ساير كشور‌هاي جهان نيز به تدريج اين نهضت مفيد تربيتي را پذيرفتند و از آنجا كه پيش‌آهنگي حس برادري و يگانگي را در بين جوانان سراسر جهان تقويت مي‌كند، براي اداره و رهبري پيش‌آهنگي جهان سازماني به نام دفتر بين‌المللي پيش‌آهنگي به وجود آمد كه ابتدا مركز آن در انگلستان بود و بعد سال 1958 به كانادا منتقل شد. امروزه 86 كشور آزاد جهان از جمله ايران در دفتر بين‌المللي پيش‌آهنگي عضويت دارند.
 
بيدن پاول به عنوان زمان حياتش در مقام اول رئيس پيش‌آهنگي جهان انتخاب شد و پس از مرگ او، به احترام شخصيت و خدمات ارزندة وي از انتخاب شخص ديگري براي رياست پيش‌آهنگي جهان، خودداري كردند و بدين ترتيب بيدن پاول، تنها رئيس پيش‌آهنگي جهان شناخته شد، وي در سال 1949 زندگي را بدورد گفت و در ناحيه كنياي آفريقا به خاك سپرده شد
در طول تعطيلات تابستان همان سال مقررات و آيين نامه‌هاي لازم براي اجراي پيش‌آهنگي در رسدها
 
 تهيه و تدوين شد و فعاليت هاي پيش آهنگي روز به روز در تمام شهرستان‌هاي كشورتوسعه يافت ولي با شروع وقايع شهريور1320 اين فعاليت‌ها متوقف شد و طي يازده سال جز در يكي دو دسته كوچك،  فعاليت پيش‌آهنگي به چشم نمي‌خورد. علاقه مندي و فعاليت آقايان ابراهيم صدري و جليل كتبيه‌اي و ساير دوستانشان در اين دوره فترت قابل تمجيد و ستايش است. سال 1332 زنده‌ياد آقاي دكتر حسين بنائي كه تحصيلات عالي خود را در رشته تعليم و تربيت، روانشناسي و تربيت  بدني درآمريكا به پايان رسانيده بود،  مأمورتجديد سازمان پيش‌آهنگي ايران شد.  زنده ياد آقاي دكترحسين بنائي كه دردوره قبل نيزاز مربيان شايسته و علاقه‌مند بود با ايمان و علاقه فراوان فعاليت‌هاي پيش‌آهنگي را آغازنمودند و در آذرماه سال 1332 با تشكيل اولين كلاس مربيان پيش‌آهنگي،  نهضت جديد پيش‌آهنگي ايران آغاز شد.
 
سال 1313 ترويج پيش‌آهنگي مورد توجه دولت قرار گرفت و وزارت فرهنگ مآمور اجراي آن شد و با طرح جديدي شروع به فعاليت نمود. در مهر ماه همان سال مسترگيبسن، متخصص آمريكايي، براي سرپرستي تربيت بدني و پيش‌آهنگي به ايران دعوت شدند. اولين دوره كلاس مربيان پيش‌آهنگي خرداد ماه 1314 با شركت 40 نفرازمربيان تهران و44 نفر از مربيان شهرستان‌ها به مدت 15 روز تشكيل شد،  محل اين اردو در منظريه  (اردوگاه شهيد باهنر) بود.
 
پيش‌آهنگي ايران درآغاز اين دوره با مشكلات اجتماعي و موانع بسيار روبه روبود، ولي با علاقه مندي و پشتكار، آقاي دكتر بنائي و همكاران ايشان،  در سراسر كشور بر مشكلات و موانع مسلط شدند و موفقيتهاي پي‌در پي به شرح زير نصيب سازمان ملي پيش‌آهنگي ايران شد. سال 1334 سازمان ملي پيش‌آهنگي ايران از طرف دفتر بين‌المللي پيش‌آهنگي به رسميت شناخته شد. و سال 1335 اولين جمبوري ملي پيش‌آهنگان ايران تشكيل  شد و همايش  سال  1337 دومين جمبوري ملي پيش‌آهنگان ايران‌ با  شركت بيش ازچهارهزارنفر پيش‌آهنگ تشكيل شد و در اين  جمبوري پيش‌آهنگان كشورهاي پاكستان، تركيه، عراق، اردن،  انگليس، ژاپن، آلمان  و آمريكايي‌هاي مقيم ايران شركت داشتند. در سال 1339 سومين جمبوري ملي پيش‌آهنگي ايران با شركت بيش از ده هزار نفر پيش‌آهنگ ايراني و خارجي تشكيل شد. سال 1339 در منظريه ( اردوگاه شهيد باهنر) از طرف دفتر بين‌المللي پيش‌آهنگي به عنوان يك مركز بين‌المللي تربيت مربي و تشكيل كلاس‌ها شناخته شد،  در همين سال زنده‌ياد آقاي دكتر حسين بنائي به عضويت كميته دوازده نفري پيش‌آهنگي جهان انتخاب شدند.
 
سال 1341 انجمن طرفداران پيش‌آهنگي در ايران تشكيل شد و عده‌اي از شخصيت‌هاي درجه اول مملكت عضويت اين انجمن را پذيرفتند،  در سال 1341 اولين كنگره پيش‌آهنگي ايران با شركت نمايندگان شوراهاي پيش‌آهنگي تمام استان‌هاي كشور در منظريه ( اردوگاه‌ شهيد باهنر)  تشكيل شد و سال 1342 دبير انجمن طرفداران سازمان پيش‌آهنگي مردي شايسته، به دور از حسادت استاد علي هاشمي، به مدت 14 سال مسئوليت اين انجمن را به عهده داشت. در سال  1342 دومين كنگره پيش‌آهنگي ايران علاوه برجلسة ساليانة شوراي عالي پيش‌آهنگي ايران با حضور تمام استانداران، مديران كل فرهنگ استان ها و نمايندگان شوراهاي پيش‌آهنگي استان‌هاي تهران، تشكيل شد.  سازمان پيش‌آهنگي ايران در رديف قوي‌ترين سازمان‌هاي پيش‌آهنگي جهان قرار گرفته بود. روش صحيح و برنامه‌هاي جامع و متنوعي كه پي ‌در پي ازطرف سازمان پيش‌آهنگي ايران  اجرا مي‌شد اين اميدواري را بوجودآورد كه درآينده نزديك از سازمانهاي پيش‌آهنگي پيشرفته جهان پيشي گرفته و افتخارات بيشتري نصيب پيش‌آهنگان ايران سازد.
 
سال 1363 مجلس شوراي اسلامي فعاليت هاي پيش آهنگي را منحل نمود و....


جستجوهای مرتبط
  • پیش آهنگی ایران
  • سازمان پیش آهنگی
  • سازمان پیشاهنگی جمهوری اسلامی ایران
  • پیشاهنگی چیست
  • پیشاهنگی در ایران
  • تاریخچه پیشاهنگی در ایران
  • سازمان پیش آهنگی ایران
  • سازمان پیشاهنگی ایران
  • موسس پیشاهنگی

عبدالرحمن ربیعی
 
عبدالرحمن ربیعی
تعداد مقالات 14 عدد

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:
لیلا نوروزی:
با سلام و احترام .اینجانب لیلا نوروزی عضو هیات موسس سازمان پیش آهنگی ایران ، سازمان مردم نهاد ثبت وزارت کشور از سال 81تا کنون با مدیریت محسن زنجانی با هدف مشارکت در رشد تبلور استعدادهای جسمی فکری اجتماعی و معنوی فعالیت می نماید .پیش آهنگ در همهدحال راستگو ست لطفا تاریخچه پیش آهنگی ایران را اصلاح نمایید . مطالب پیش آهنگی ایران از سایت ما کپی گرفته شده قسمت آخر ویرایش شخصی از سایت شما بود .لطفا منش های پیش آهنگی را اجرا نمایید .آقای محسن زنجانی سال ها زحمت کشیدند تا پس از منحل شدن پیش آهنگی .توانستن پیش آهنگی را به ثبت رساندن .. 09121711868
دوشنبه 16 مهر 1397
+
1
-
0
ارسال
خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
4.8/10 (تعداد آرا 12 نفر )
دانلود فلش پلیر
آخرین مقالات
اهداف برگزاری اردو
اهداف یک آموزشگاه از برگزاری اردو چیست؟ چرا دانش آموزان را به اردو می بریم؟ اهداف برگزاری انواع اردوهای دانشجویی ، ورزشی ، جهادی ، علمی ، تربیتی چیست؟
اردوی خدمت رسانی کار
آشنایی با اردوهای خدمت­رسانی کار ،ضرورت و اهداف اردوهای خدمت­رسانی کار ، اهداف عینی ­تر اردوهای خدمت­رسانی کار و عوامل انگیزشی موجود برای همکاری دانش­ آموزان
تشکیل اردوهای تابستانی دانش‌آموزان
برگزاری اردوهای دانش آموزی در سال 53 ، تصویری خاطره انگیز از نحوه برگزاری اردو در آن ایام و طرز فکر و عمل اردویی مربیان و متصدیان امر.
سخنی پیرامون اردوهای یک روزه دانش آموزان دبستانی
سخنی پیرامون اردوهای یک روزه دانش آموزان دبستانی و نکات برگزاری اردو برای دبستانی ها. برگرفته از مجله قدیمی تربیت.