اردوگاه های استان خراسان رضویفهرست اردوگاه ها در استان خراسان رضوی

اردوگاه الله وردیخان مشهد ناحیه 4

آدرس : استان خراسان رضوی - شهر مشهد - جاده فردوسی - روستای گوارشک
توضیحات : آشنایی با مجتمع فرهنگی اردویی و اردوگاه الله وردیخان مشهد ناحیه 4 و امکانات آن. پذیرش اردو بصورت اینترنتی. مشاوره برگزاری اردو در مشهد.

حسینیه معارف مشهد

آدرس : استان خراسان رضوی - شهر مشهد - جاده فردوسی - روستای گوارشک
توضیحات : آشنایی با حسینیه معارف مشهد و امکانات آن. پذیرش اردو بصورت اینترنتی. مشاوره برگزاری اردو در مشهد.

اردوگاه شهید هاشمی نژاد مشهد

آدرس : استان خراسان رضوی - شهر مشهد - جاده نیشابور - جاده سد طرق
توضیحات : آشنایی با مجتمع فرهنگی اردویی و اردوگاه شهید هاشمی نژاد مشهد و امکانات آن. پذیرش اردو بصورت اینترنتی. مشاوره برگزاری اردو در مشهد.

اردوگاه شهید بهشتی گلمکان

آدرس : استان خراسان رضوی - شهر مشهد - جاده قوچان - روستای گلمگان
توضیحات : آشنایی با مجتمع فرهنگی اردویی و اردوگاه شهید بهشتی گلمکان و امکانات آن. پذیرش اردو بصورت اینترنتی. مشاوره برگزاری اردو در گلمکان.

اردوگاه شهید هاشمی نژاد مشهد ناحیه 1

آدرس : استان خراسان رضوی - شهر مشهد - طرقبه - جنب شهرداری
توضیحات : آشنایی با مجتمع فرهنگی اردویی و اردوگاه شهید هاشمی نژاد مشهد ناحیه 1 و امکانات آن. پذیرش اردو بصورت اینترنتی. مشاوره برگزاری اردو در مشهد.

اردوگاه آیت الله خامنه ای مشهد ناحیه 5

آدرس : استان خراسان رضوی - شهر مشهد - طرقبه - رودخانه بار
توضیحات : آشنایی با مجتمع فرهنگی اردویی و اردوگاه آیت الله خامنه ای مشهد ناحیه 5 و امکانات آن. پذیرش اردو بصورت اینترنتی. مشاوره برگزاری اردو در مشهد.

اردوگاه ولیعصر (عج) مشهد ناحیه 6

آدرس : استان خراسان رضوی - شهر مشهد - طرقبه - بعد از شهرک پردیس
توضیحات : آشنایی با مجتمع فرهنگی اردویی و اردوگاه ولیعصر (عج) مشهد ناحیه 6 و امکانات آن. پذیرش اردو بصورت اینترنتی. مشاوره برگزاری اردو در مشهد.

اردوگاه ثامن الحجج (ع) مشهد

آدرس : استان خراسان رضوی - شهر مشهد - مشهد - سیدی - بلوارصبا
توضیحات : آشنایی با مجتمع فرهنگی اردویی و اردوگاه ثامن الحجج (ع) مشهد و امکانات آن. پذیرش اردو بصورت اینترنتی. مشاوره برگزاری اردو در مشهد.

اردوگاه شهید مهاجرانی گناباد

آدرس : استان خراسان رضوی - شهر گناباد - شهر کاخک - انتهای خیابان آبشار
توضیحات : آشنایی با مجتمع فرهنگی اردویی و اردوگاه شهید مهاجرانی گناباد و امکانات آن. پذیرش اردو بصورت اینترنتی. مشاوره برگزاری اردو در گناباد.

اردوگاه احد قوچان

آدرس : استان خراسان رضوی - شهر قوچان - جاده سد تبارک آباد - روستای بادخور
توضیحات : آشنایی با مجتمع فرهنگی اردویی و اردوگاه احد قوچان و امکانات آن. پذیرش اردو بصورت اینترنتی. مشاوره برگزاری اردو در قوچان .

اردوگاه شهید مطهری سبزوار

آدرس : استان خراسان رضوی - شهر سبزوار - بعد از پلیس راه - راه کشتارگاه
توضیحات : آشنایی با مجتمع فرهنگی اردویی و اردوگاه شهید مطهری سبزوار و امکانات آن. پذیرش اردو بصورت اینترنتی. مشاوره برگزاری اردو در سبزوار.

مجتمع فرهنگی اردویی شهید رجایی باغرود

آدرس : استان خراسان رضوی - شهر نیشابور - خراسان رضوی ، 12 کیلومتری شمال شهرستان نیشابور ، اردوگاه تربیتی کشوری شهید رجایی
توضیحات : آشنایی با مجتمع فرهنگی اردویی شهید رجایی نیشابور و امکانات آن. پذیرش اردو بصورت اینترنتی. مشاوره برگزاری اردو در استان خراسان.

اردوگاه امام سجاد (ع) بشرویه (فردوس)

آدرس : استان خراسان رضوی - شهر بشرویه (فردوس) - روستای رقه
توضیحات : آشنایی با مجتمع فرهنگی اردویی و ااردوگاه امام سجاد (ع) بشرویه (فردوس) و امکانات آن. پذیرش اردو بصورت اینترنتی. مشاوره برگزاری اردو در بشرویه یا فردوس.

اردوگاه شهید کاوه قائنات

آدرس : استان خراسان رضوی - شهر قائنات - روستای خضری قاین
توضیحات : آشنایی با مجتمع فرهنگی اردویی و اردوگاه شهید کاوه قائنات و امکانات آن. پذیرش اردو بصورت اینترنتی. مشاوره برگزاری اردو در قاین و قاینات.

اردوگاه شهید مهاجرانی گناباد

آدرس : استان خراسان رضوی - شهر گناباد - شهر کاخک - انتهای خیابان آبشار
توضیحات : آشنایی با مجتمع فرهنگی اردویی و اردوگاه شهید مهاجرانی گناباد و امکانات آن. پذیرش اردو بصورت اینترنتی. مشاوره برگزاری اردو در گناباد.

اردوگاه حضرت قائم (عج) تربت حیدریه (مه ولایت)

آدرس : استان خراسان رضوی - شهر تربت حیدریه - روستای مهنه
توضیحات : آشنایی با مجتمع فرهنگی اردویی و اردوگاه حضرت قائم (عج) تربت حیدریه و امکانات آن. پذیرش اردو بصورت اینترنتی. مشاوره برگزاری اردو در تربت حیدریه.

اردوگاه آیت الله خامنه ای رشتخوار (تربت حیدریه)

آدرس : استان خراسان رضوی - شهر تربت حیدریه - کیلومتر 5 جاده رشخوار - خواف
توضیحات : آشنایی با مجتمع فرهنگی اردویی و اردوگاه آیت الله خامنه ای رشتخوار (تربت حیدریه) و امکانات آن. پذیرش اردو بصورت اینترنتی. مشاوره برگزاری اردو در تربت حیدریه.

اردوگاه شهید یعقوبی تربت حیدریه

آدرس : استان خراسان رضوی - شهر تربت حیدریه - کیلومتر 20 جاده تربت به رشتخوار
توضیحات : آشنایی با مجتمع فرهنگی اردویی و اردوگاه شهید یعقوبی تربت حیدریه و امکانات آن. پذیرش اردو بصورت اینترنتی. مشاوره برگزاری اردو در تربت حیدریه.

اردوگاه امام حسین(ع) کلات

آدرس : استان خراسان رضوی - شهر کلات - روستای حمام قلعه
توضیحات : آشنایی با مجتمع فرهنگی اردویی و اردوگاه امام حسین(ع) کلات و امکانات آن. پذیرش اردو بصورت اینترنتی. مشاوره برگزاری اردو در کلات.

اردوگاه امام خمینی (ره) احمد اباد خراسان

آدرس : استان خراسان رضوی - شهر احمد آباد - کیلومتر75 جاده تربت حیدریه-رباط سفید
توضیحات : آشنایی با مجتمع فرهنگی اردویی و اردوگاه امام خمینی (ره) احمد اباد خراسان و امکانات آن. پذیرش اردو بصورت اینترنتی. مشاوره برگزاری اردو در احمد اباد.

اردوگاه الغدیر باخزر

آدرس : استان خراسان رضوی - شهر باخزر - باخزر - روستای ارزنه - بالای شهر خلیل آباد
توضیحات : آشنایی با مجتمع فرهنگی اردویی و اردوگاه الغدیر باخزر و امکانات آن. پذیرش اردو بصورت اینترنتی. مشاوره برگزاری اردو در باخزر.

اردوگاه شهید جعفریان خلیل آباد

آدرس : استان خراسان رضوی - شهر خلیل آباد - بالای شهر خلیل آباد
توضیحات : آشنایی با مجتمع فرهنگی اردویی و اردوگاه شهید جعفریان خلیل آباد و امکانات آن. پذیرش اردو بصورت اینترنتی. مشاوره برگزاری اردو در خلیل آباد.

اردوگاه شهید بهاری کبودان بردسکن

آدرس : استان خراسان رضوی - شهر بردسکن - جاده سبزوار - روستای کبودان
توضیحات : آشنایی با مجتمع فرهنگی اردویی و اردوگاه شهید بهاری کبودان بردسکن و امکانات آن. پذیرش اردو بصورت اینترنتی. مشاوره برگزاری اردو در کبودان بردسکن.

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.6/10 (تعداد آرا 12 نفر )
دانلود فلش پلیر
آخرین مقالات
اهداف برگزاری اردو
اهداف یک آموزشگاه از برگزاری اردو چیست؟ چرا دانش آموزان را به اردو می بریم؟ اهداف برگزاری انواع اردوهای دانشجویی ، ورزشی ، جهادی ، علمی ، تربیتی چیست؟
اردوی خدمت رسانی کار
آشنایی با اردوهای خدمت­رسانی کار ،ضرورت و اهداف اردوهای خدمت­رسانی کار ، اهداف عینی ­تر اردوهای خدمت­رسانی کار و عوامل انگیزشی موجود برای همکاری دانش­ آموزان
تشکیل اردوهای تابستانی دانش‌آموزان
برگزاری اردوهای دانش آموزی در سال 53 ، تصویری خاطره انگیز از نحوه برگزاری اردو در آن ایام و طرز فکر و عمل اردویی مربیان و متصدیان امر.
سخنی پیرامون اردوهای یک روزه دانش آموزان دبستانی
سخنی پیرامون اردوهای یک روزه دانش آموزان دبستانی و نکات برگزاری اردو برای دبستانی ها. برگرفته از مجله قدیمی تربیت.