اگر متمایل به برگزاری اردو در این اردوگاه هستید  ،‌برای پذیرش اینترنتی اردو ، لطفا فرم الکترونیکی زیر را پر فرمایید. ارسال فرم الکترونیکی شما به منزل ثبت قطعی اردوی شما در این اردوگاه نخواهد بود بلکه متعاقبا برای پیگیری و بررسی جزییات ،‌ با شماره شما ،‌تماس گرفته خواهد شد.
فرم پذیرش اردو
مشخصات سرپرست اردو
لطفا مشخصات سرپرست اردو که در صورت برقراری تماس اطلاعات کاملی درباره اردو داشته باشد ، را وارد کنید.
* نام و نام خانوادگی :
تلفن :
* شماره همراه :
پست الکترونیک :
مشخصات اردو
لطفا اطلاعات کلی اردو را وارد نمایید. 
* تعداد :
* جنسیت :
* مقطع :
* استان :
* شهر :
* چند روزه :
* نام آموزشگاه،سازمان، اداره یا مدرسه :
تاریخ ورود :
* اولین وعده غذا :
تاریخ خروج :
* آخرین وعده غذا :
توضیحات :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :